۱۱ نمونه انیمیشن ساخته شده با css به همراه کد

cssanimationcollection

یک کالکشن رایگان از انیمیشن های ساخته شده با css/html

انیمیشن شماره ۱

See the Pen Some SVG animation & keyframes by Andrej Sharapov (@andrejsharapov) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۲

See the Pen Sticker by ycw (@ycw) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۳

See the Pen ROCK ? by Vangel Tzo (@srekoble) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۴

See the Pen H2O – chemical flask (animation) by Ekaterina Vasilyeva (@ekaterina_vasilyeva) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۵

See the Pen Submarine Animation (Pure CSS) by Akhil Sai Ram (@akhil_001) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۶

See the Pen Candles (Pure CSS Animation) by Akhil Sai Ram (@akhil_001) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۷

See the Pen Whale and the Moon by Aswin Behera (@aswinbehera) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۸

See the Pen CSS Cassette by Tony Banik (@banik) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۹

See the Pen Coffee Machine Pure CSS Animation by Henrique Rodrigues (@hjdesigner) on CodePen.dark

 

انیمیشن شماره ۱۰

See the Pen solar eclipse by Aris Acoba (@aris_acoba) on CodePen.dark

 

انیمیشه شماره ۱۱

See the Pen CSS Box Dog by agathaco (@agathaco) on CodePen.dark

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *